Zaterdag 8 maart 2025 20:30 uur

YUSAN ZILLYA

intense Krim-Tataarse muziek uit Oekraïne

YUSAN ZILLYA

De X presenteert een bijzonder concert op deze Internationale Vrouwendag.

Sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 werkt het muziekensemble Kurbasy van het experimentele Les Kurbas Theater samen met naar Lviv gevluchte Krim-Tataarse artiesten.

De Krim-Tataren behoren tot de autochtone bevolking, een Turkssprekende etnische groep die oorspronkelijk op het Krim-schiereiland woonde. In 1944 werden ze onder Stalin naar Centraal-Azië gedeporteerd. Pas met de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 mochten de Krim-Tataren terugkeren naar hun thuisland. Na de annexatie van de Krim in 2014 werden velen gedwongen te vluchten omdat ze te maken kregen met massale repressie, onderdrukking en arrestaties door het Russische regime. Ook de Krim-Tataarse multi-instrumentalist, muziekonderzoeker en componist Djemil Karikov en zijn dochter, de cellist Nial Khalilova, moesten in 2014 hun geboorteland de Krim verlaten.

Djemil Karikov studeerde cum laude af aan de Sukhumi State Music School in Abchazië en later aan het Tasjkent Staatsconservatorium in Oezbekistan. Gedurende decennia heeft hij een rijke schat aan Krim-Tataarse liederen verzameld en was hij betrokken bij de heropleving van Krim-Tataarse muziek. In 2004 nam hij het initiatief tot de oprichting van het ensemble Maqam, dat bijna vergeten Krim-Tataars repertoire uitvoerde. In 2015 ontving hij van de Oekraïense regering de titel van geëerd kunstenaar van Oekraïne.

Nial Khalilova studeerde af aan de N.V. Lysenko Technische School voor Muziek in Kiev en studeerde van 2017-2021 aan de Nationale N.V. Lysenko Muziekacademie in Lviv. Ze nam deel aan vele projecten in Oekraïne en in het buitenland, waaronder concerten met het K&K Philharmonic Orchestra in Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Ze maakte ook deel uit van het Krim-Tataarse muziekensemble Maqam.

Met de zangeres van het Kurbasy-ensemble, Natalia Rybka-Parkhomenko, ontwikkelden ze het project Yuşan-Zillya. In de Krim-Tataarse en Oekraïense traditie groeit op de Krim de plant yuşan. Dit is de geurige weegbree, ook wel het kruid van de onsterfelijkheid genoemd, en symboliseert de kracht van het niet vergeten van de eigen cultuur. In Yusan Zillya verenigen ze twee culturen, twee talen en twee volkeren. Oekraïense en Krim-Tataarse traditionele liederen worden afgewisseld met gedichten op muziek van de Anatolische zanger en dichter Aşık Veysel. Deze artiest, die op jonge leeftijd zijn gezichtsvermogen verloor, wist de harten van de mensen te bereiken door zijn karakteristieke muziek- en speelstijl, evenals zijn diep poëtische gedichten.

Bezetting:
Djemil Karikov - saz, baglama   
Nial Khalilova - cello  
Natalia Rybka-Parkhomenko - zangintense Crimean-Tatarian music from Ukraine
The X presents a special concert on this International Women's Day.

Since the Russian annexation of Crimea in 2014, the music ensemble Kurbasy of the experimental Les Kurbas Theater has been working with Crimean Tatar artists who have fled to Lviv.

The Crimean Tatars belong to the indigenous population, a Turkic-speaking ethnic group that originally lived on the Crimean Peninsula. In 1944 they were deported to Central Asia under Stalin. Only with the independence of Ukraine in 1991 were the Crimean Tatars allowed to return to their homeland. After the annexation of Crimea in 2014, many were forced to flee as they faced massive repression, suppression and arrests by the Russian regime. Crimean Tatar multi-instrumentalist, music researcher and composer Djemil Karikov and his daughter, cellist Nial Khalilova, also had to leave their native Crimea in
2014.

Djemil Karikov graduated with honors from the Sukhumi State Music School in Abkhazia and later from the Tashkent State Conservatory in Uzbekistan. Over decades he has collected a rich trove of Crimean Tatar songs and was involved in the revival of Crimean Tatar music. In 2004 he took the initiative to found the ensemble Maqam, which performed almost forgotten Crimean Tatar repertoire. In 2015 he received the title of Honored Artist of Ukraine from the Ukrainian government.

Nial Khalilova graduated from the N.V. Lysenko Technical School of Music in Kiev and studied at the National N.V. Lysenko Music Academy in Lviv from 2017-2021. She took part in many projects in Ukraine and abroad, including concerts with the K&K Philharmonic Orchestra in Germany, Italy, Austria and Switzerland. She was also part of the Crimean Tatar music ensemble Maqam.

With the singer of the Kurbasy ensemble, Natalia Rybka-Parkhomenko, they developed the Yuşan-Zillya project. In Crimean Tatar and Ukrainian tradition, the plant yuşan grows in Crimea. This is the fragrant plantain, also called the herb of immortality, and symbolizes the power of not forgetting one's own culture. In Yusan Zillya they unite two cultures, two languages ​​and two peoples. Ukrainian and Crimean Tatar traditional songs alternate with poems set to music by the Anatolian singer and poet Aşık Veysel. This artist, who lost his sight at a young age, managed to reach the hearts of people through his characteristic music and playing style, as well as his deeply poetic poems.

Line-up:
Djemil Karikov - saz, baglama   
Nial Khalilova - cello  
Natalia Rybka-Parkhomenko - vocals

Informatie

Aanvang: 20:30 uur
Zaal open: 20:00 uur
Prijs aan de zaal: € 17,50
Prijs online: € 15,00
Studenten: € 10,00
Locatie:
Qbus
Middelstegracht 123
2312 TV Leiden